Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ


Số tập: 1 - 794

Trở Thành Ngự Quỷ Giả Nhờ Hệ Thống Thần Hào: Rừng ngự ngoài ý muốn thức tỉnh một mỗi ngày phát tiền “Thần hào hệ thống ”…

Quỷ Dị Dược Tề Sư


Số tập: 2 - 296

Các bạn có bao giờ từng muốn xuyên không đến một thế giới quỷ dị vãi ò. Nơi mà bóng đêm như một con rắn độc chí…

Vì Cẩn Thận Mà Quá Phận Hung Ác


Số tập: - 115

Quỷ dị trò chơi buông xuống, đem toàn nhân loại kéo vào quỷ dị thế giới hoàn thành kinh khủng nhiệm vụ, thất bại thì khấu trừ…

________________
________________
Trang chủ
Tr tranh Audio
Truyện Audio
Top
Ngẫu nhiên