Tùy Thân Anh Hùng Sát - Truyện audio

Thể loại: ,
Hình thức:
Server:
Số tập: 45
Lượt xem:

Đánh giá post

Nghe tiếp:
1:
Tap 001 - 04:52:05
2:
Tap 002 - 04:51:43
3:
Tap 003 - 04:54:45
4:
Tap 004 - 05:06:03
5:
Tap 005 - 05:10:03
6:
Tap 006 - 05:07:55
7:
Tap 007 - 05:21:32
8:
Tap 008 - 05:18:14
9:
Tap 009 - 05:17:03
10:
Tap 010 - 05:16:00
11:
Tap 011 - 05:11:03
12:
Tap 012 - 05:19:18
13:
Tap 013 - 05:11:46
14:
Tap 014 - 05:13:21
15:
Tap 015 - 05:09:45
16:
Tap 016 - 04:52:33
17:
Tap 017 - 04:57:22
18:
Tap 018 - 05:10:13
19:
Tap 019 - 05:10:00
20:
Tap 020 - 05:11:21
21:
Tap 021 - 05:00:00
22:
Tap 022 - 05:02:09
23:
Tap 023 - 05:12:06
24:
Tap 024 - 05:00:23
25:
Tap 025 - 05:00:53
26:
Tap 026 - 05:06:07
27:
Tap 027 - 05:08:06
28:
Tap 028 - 04:59:41
29:
Tap 029 - 05:02:46
30:
Tap 030 - 05:04:45
31:
Tap 031 - 05:08:33
32:
Tap 032 - 05:07:21
33:
Tap 033 - 05:12:09
34:
Tap 034 - 05:10:23
35:
Tap 035 - 05:06:47
36:
Tap 036 - 05:08:33
37:
Tap 037 - 05:17:37
38:
Tap 038 - 05:08:57
39:
Tap 039 - 05:17:22
40:
Tap 040 - 05:12:48
41:
Tap 041 - 05:17:48
42:
Tap 042 - 05:24:17
43:
Tap 043 - 05:38:32
44:
Tap 044 - 05:39:23
45:
Tap 045 - 05:45:32
Cập nhật Soundcloud: 45/45 tập
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
TuyThanAnhHungSatTH
Tải trình duyệt CỐC CỐC nếu không load được!

Xuyên qua đến rồi dị giới Trịnh Minh, tùy thân mang một bộ anh hùng bài, chỉ cần có đầy đủ danh vọng giá trị, liền có thể triệu hồi ra những này anh hùng bài trong anh hùng:

Mượn những này anh hùng lực lượng, ngươi có thể hoành đao lập mã, ngươi có thể võ nghệ cao cường, ngươi có thể đánh ra thiên ngoại Phi Tiên, đồng dạng cũng có thể cho ngươi Ma gặp Thiên Địa!

Đương nhiên, ngự kiếm Cửu thiên thượng, chém Ma trong thiên địa cũng không phải mộng tưởng, chính là hóa thân Thái Cổ Kim Ô, đốt trời nấu biển, cũng không phải là không thể được .

Related Posts

Vạn Giới Vô Địch


Số tập: 76 - 48

– Thiên táng Bất tử, song châu ở tay, xoay tay vì là tiên, phúc tay vì là ma. Ngọc tháp Tiên Linh, giai nhân khuynh quốc, ngạo…

Ngu Nhạc Xuân Thu


Số tập: 31 - 10

– Giá không dị giới, võ đạo bách gia. Người hiện đại nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ tu hành, còn có rất nhiều phương pháp…

Cửu Thiên Thần Vương


Số tập: 55 - 19

– Hỗn độn Thánh tử, cưỡi diệt thế Thần Long, tay cầm thời không chuyển thế. . . Ta là Thần Kiếm Thiên Tông ngoại môn đệ…

Hỗn Độn Chi Xuyên Việt Dị Giới


Số tập: 46 - 18

– Một quyển ( hỗn độn bảo điển ), bao hàm tam giới lục đạo hết thảy đỉnh cấp tu luyện pháp quyết cùng với cái khác…

Chí Tôn Thần Đế


Số tập: 63 - 12

– Tu Chân Giới Thiên Hỏa cấp Luyện Khí Tông Sư Diệp Thần tại tấn cấp Thần Hỏa cấp Luyện Khí Tông Sư lúc, luyện chế Thần…

Cửu Tiêu Võ Đế


Số tập: 118 - 11

– Thiên tài thiếu niên vi báo huyết mạch bị đoạt chi thù, dung hợp Ngoại Vực linh hồn về sau, đạp vào nghịch thiên tu hành…

________________
________________
Truyện chữ
Truyện tranh
Truyện ma
Review phim
Truyện audio
Sách audio
Group chat
Trang chủ
Tr tranh Audio
Truyện Audio
Top
Ngẫu nhiên